2019-12-23

Dane teleadresowe

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sandomierzu

27-600 Sandomierz,
ul. Frankowskiego 8

NIP 864-15-91-565 * REGON 830341023

fax: (15) 832 32 58 
e-mail: psse.sandomierz@pis.gov.plpsse.sandomierz@wsse-kielce.pl

Skrzynka podawcza ePUAP - /InspekcjaSanitarnaSandomierz/SkrytkaESP


 

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia:
+ 48 222 500 115

 


Dane kontaktowe - Komórki wewnętrzne - PSSE Sandomierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu:

Leszek Zbrojkiewicz

e-mail: l.zbrojkiewicz@psse-sandomierz.pl


Oddział Nadzoru Sanitarnego


Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

e-mail: epid@psse-sandomierz.pl

Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska

e-mail: hk@psse-sandomierz.pl

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych

e-mail: zywnosc@psse-sandomierz.pl

Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy

e-mail: hp@psse-sandomierz.pl

Sekcja Nadzoru Zapobiegawczego

e-mail: nz@psse-sandomierz.pl

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

e-mail: hdm@psse-sandomierz.pl


Oddział Laboratoryjny


Pracownia Badania Wody

e-mail: lab.hk@psse-sandomierz.pl

Pracownia Badania Żywności

e-mail: lab.zywnosc@psse-sandomierz.pl

Pracownia Bakteriologii

e-mail: lab.mikrobiologia@psse-sandomierz.pl


Stanowisko Pracy Głównego Księgowego

e-mail: ksiegowosc@psse-sandomierz.pl

Stanowisko Pracy ds. Kadr, Organizacji i Szkoleń

e-mail: kadry@psse-sandomierz.pl

Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Informacji

e-mail: statystyka@psse-sandomierz.pl

Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

e-mail: pzioz@psse-sandomierz.pl

Stanowisko Pracy ds. Informatyki

e-mail: informatyk@psse-sandomierz.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się