Szukaj artykułów

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 19


Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Andrzej Bober 2021-05-07 zobacz
2 Dostępność Andrzej Bober 2020-11-17 zobacz
3 Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego ABOBER123 ABOBER123 2020-08-20 zobacz
4 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok ABOBER123 ABOBER123 2020-05-08 zobacz
5 Statut PSSE w Sandomierzu ABOBER123 ABOBER123 2020-01-14 zobacz
6 Regulamin organizacyjny PSSE w Sandomierzu ABOBER123 ABOBER123 2020-01-09 zobacz
7 Udostępnianie informacji publicznych nieobjętych BIP ABOBER123 ABOBER123 2019-12-23 zobacz
8 Klauzula informacyjna ABOBER123 ABOBER123 2019-12-23 zobacz
9 Linki zewnętrzne ABOBER123 ABOBER123 2019-12-23 zobacz
10 Dane teleadresowe ABOBER123 ABOBER123 2019-12-23 zobacz
11 Rejestry, ewidencje ABOBER123 ABOBER123 2019-12-23 zobacz
12 Informacja publiczna do ponownego wykorzystania ABOBER123 ABOBER123 2019-12-23 zobacz
13 Tryb działania PSSE w Sandomierzu ABOBER123 ABOBER123 2019-12-23 zobacz
14 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok ABOBER123 ABOBER123 2019-12-23 zobacz
15 Przedmiot działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej ABOBER123 ABOBER123 2019-12-23 zobacz
16 Majątek ABOBER123 ABOBER123 2019-12-23 zobacz
17 Status prawny PSSE w Sandomierzu ABOBER123 ABOBER123 2019-12-23 zobacz
18 Struktura organizacyjna PSSE w Sandomierzu ABOBER123 ABOBER123 2019-12-23 zobacz
19 O nas ABOBER123 ABOBER123 2019-12-23 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się